• Aktuelt

  Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal Vi har fået en ny hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

  læs mere
 • Åbningstider og ferier

  læs mere
 • Andre Faggrupper

  læs mere
 • Nyttige links

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Jeg er autoriseret som søfartslæge af Søfartsstyrelsen,  og laver i den forbindelse:

    – Lægeundersøgelser mhp helbredsbeviser af søfarende og fiskere

    – Helbredsattester til sportsdykkere (ikke til erhvervsdykkere).

   – Helbredsattester til personer, som skal arbejde off-shore på danske platforme.

HUSK AT MEDBRINGE:

Til alle 3 attest-typer skal medbringes urinprøve og  billede-ID (kørekort, pas eller søfartsbog).  Hvis ikke gyldigt billed-ID kan fremvises, kan attesten ikke laves.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal de kunne fjernes i forbindelse med undersøgelsen, for at kunne undersøge synsstyrken både med og uden linser.

BETALING:

For studerende optaget på maskinmesterskole, søfartsskole, fiskeriskole betales udgiften til attesten af Søfartsstyrelsen, ved fremvisning af optagelsesbrev.

Kan optagelsesbrev til uddannelsen ikke fremvises, skal man selv betale, og må så efterfølgende kontakte enten uddannelsessted eller Søfartsstyrelse mhp refusion.  

Klinikken  modtager kun Mobilepay eller kontantbetaling.  Vi tager IKKE mod betalingskort.

Helbredsattesten udleveres kun mod betaling på stedet, med mindre der foreligger aftale om andet.

Helbredsattester til  personel, som skal arbejde på off-shore platforme på norsk, engelsk og hollandsk sokkel, kan ikke laves her i klinikken efter 1/1-2014.

skibe061