• Aktuelt

  Ny hjemmeside og selvbetjeningsportal Vi har fået en ny hjemmeside som omfatter en forbedring af selvbetjeningsdelen. For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.

  læs mere
 • Åbningstider og ferier

  læs mere
 • Andre Faggrupper

  læs mere
 • Nyttige links

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Praksis leverer en del ydelser, som er Sygesikringen uvedkommende. Det drejer sig blandt andet om:

- Forskellige attester, herunder kørekortsattester, forsikringsattester, kommunale attester, osv.

- Rejsevaccinationer.

- Helbredsundersøgelser til f.eks pensionsselskaber.

- Lægeerklæringer til arbejdsgivere, advokater, skoler, osv.

- Visse henvisninger eller udtalelser til sundhedsforsikringer.

Udgiften til disse er ikke omfattet af ydelser fra Sygesikringen, og afregnes derfor direkte med rekvirenten eller patienten selv.

Prisen på ydelserne er for en dels vedkommende fastsat efter aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation og de pågældende brancheorganisationer (Forsikring og Pension, KL, Sundhedsloven, osv).

Andre ydelser har ikke fast pris og denne fastsættes derfor oftest på baggrund af tids- og materialeforbrug. Timepris 3720 kr. Afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Prisoverslag på en given ydelse kan oplyses ved forespørgsel.

Det skal anføres, at såfremt det udestående beløb ikke betales rettidigt, vil der blive pålagt kompensationsbeløb (310,00 kr) samt rykkegebyrer (100,00 kr pr rykker) i hht renteloven